فیلم روبرو را نگاه کنید!

داستان فیلم:

فرد مسواک نزده و مجبور میشود یکی از دندانهایش را تراش بدهند و روکش بگذارند.

 

با گذشت زمان فرد همچنان مسواک نمیزند و بقیه دندانهایش هم پوسیده میشوند ومجبور میشود همه را بکشد و ایمپلنت بگذارد.

بعد از همه این مراحل حالا فرد تصمیم میگیرد تنها دندان باقی مانده را مسواک بزند.پس مسواک را برمیدارد و شروع به مسواک زدن روی دندان روکش دار میکند.تا حداقل این دندان را حفظ کند.

این داستان  کلی نکته و اشتباه دارد و از شما میخواهیم نکته ها  و اشتباهاتی که میبینید را برای ما بنویسید. هرچه نکات بیشتری پیدا کنید امتیاز بیشتری میگیرید.

 

نکته ها و اشتباهات این فیلم را برای ما بنویسید.