بهترین زمان برای شروع

قبل از این که دندانی در دهان کودک رویش پیدا کند بهترین زمان برای آماده سازی  و بالا بردن اطلاعات و تهیه لوازم مورد نیاز در جهت مراقبت و حفظ سلامت دندانهای کودک است.

بیشتر نوزادان بین 6 تا 12 ماهگی دندان در می آورند. البته زمان ظاهر شدن اولین دندان بسیار در کودکان متفاوت است. بعضی از نوزادان ممکن است تا یکسالگی خود هیچ دندانی نداشته باشند!

در حدود 3 ماهگی، نوزاد شروع به کاوش در محیط پیرامون با دهان خود می کند وحتی میزان بزاق افزایش می یابد یا دائم دست های خود را در دهانش می کند. خیلی از والدین گمان میکنند که کودکشان در حال دندان درآوردن است، اما اولین دندان معمولاً در حدود 6 ماهگی ظاهر می‌شود. به طور معمول، اولین دندانی که در می آید اغلب دندان  قدام فک پایین است و اکثر کودکان معمولاً تا سن 3 سالگی تمام 20 دندان های شیری خود را خواهند داشت.